Användare: 883       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Käyntitunnit taulukossa

Objekt Effekt Driftstid kWh EL kostnad
Tillskott 0W 00:00 0 0
Kompressor 0W 01:23 0 0
Värmebärarpump 0W 22:56 0 0
Köldbärarpump 0W 01:25 0 0
Växelventil 0W 05:45 0 0
No data for selected period! 0W 00:00 0 0
SUMMA 0 0

Om dina objekt visar 0W i effekt beror det på att Husdata inte har effekt-data på din pumpmodell.
Maila in vilken modell av värmepump som du har och hur många watt de olika objekten tar så lägger jag in det.
Obs du måste även välja din VP modell och dess effekt i dina profilinställningar samt ange ditt elpris.