User: 1233       Pulse     Reports     Logbook     Info             Language / Språk
 From:  
 To:  
 Report:  
 
  
Hour 24-h  7-days  30-days 
 
    *      Show last    Large
          

Cost of running last 24 hour

Object Power Runtime kWh Costs
Cold circuit pump P3 106W 00:00 0 0
Compressor 1850W 00:00 0 0
Additional heat step 1 3000W 00:00 0 0
Additional heat step 2 6000W 00:00 0 0
Radiator pump P1 55W 00:00 0 0
Heat carrier pump P2 46W 00:00 0 0
Three way valve VXV1 0W 00:00 0 0
SUMMA 0 0

Om dina objekt visar 0W i effekt beror det på att Husdata inte har effekt-data på din pumpmodell.
Maila in vilken modell av värmepump som du har och hur många watt de olika objekten tar så lägger jag in det.
Obs du måste även välja din VP modell och dess effekt i dina profilinställningar samt ange ditt elpris.