Användare: 1052       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 33,5 26,9 40,1
Ute T2 -0,2 -6,4 6,2
Rum T4 21,5 20,8 22,2
Luftintag T12 0,4 -5,7 7,8