Användare: 1052       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 36,2 30,8 40,3
Ute T2 -4,2 -8,2 0,6
Rum T4 20,7 20,2 21,4
Luftintag T12 -3,3 -7,5 3,1