Användare: 1052       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 32,6 28,3 38
Ute T2 -1,5 -4,9 1,8
Rum T4 21,8 20,8 23,1
Luftintag T12 -0,2 -4 5