Användare: 1052       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk
 Från:  
 Till:  
 Rapport:  
 
  
Timma 24-tim  7-dgr  30-dgr 
 
    *      Visa senaste    Stor
          

Visar medeltemperatur inne och ute

Objekt Medel Min Max
Framledning T1 31,7 27,8 33,6
Ute T2 4,2 3 4,9
Rum T4 20,5 20,4 20,9
Luftintag T12 4,2 2,8 4,9