Användare: Lexus       Puls     Rapport     Loggbok     Info             Language / Språk

Lexus

 
Region: Västernorrlands län
Uppvärmd yta: 1m2
Årlig elförbrukning:1kWh
 
Info om huset:
 
Info om uppvärmning:
 
Övrigt:
 
Datalänk: StatLink 4.3.0
 
 
IVT Greenline
14 kW
 
MAP